Verfproducten voor alle toepassingen in de industrie

Industry

Producten

De technische gegevens in deze fiches steunen op onze kennis, en gelden informatief en als aanduiding zonder verbintenis van onzentwege. De gegevens kunnen gewijzigd worden. Bij twijfel contacteer onze technische dienst op tel. 0032 51 30 02 88.